دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جوایز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

کسب جوایز

  •   خانم دکتر لادن حسینی گوهری عضو شورای علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه به عنوان پژوهشگر پیشکسوت

  •   آقای دکتر محمد تقی جغتایی رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه جشنواره ابن سینا در سال90

  •   آقای دکتر محمد تقی جغتایی رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه بالاترین تعداد مقاله درسال95

  • آقای دکتر محمد تقی جغتایی رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه مجله برتر سال 2015 با عنوان Basic and Clinical Neuro sciences وسردبیرمسئول مجله  

  •  خانم دکتر فائزه فقیهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه  پژوهشگر جوان  در سال95

  •  خانم دکتر شیما توکل عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه  پژوهشگر جوان  در سال95

  • آقای دکتر علی صمدی کوچکسرایی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،دریافت جایزه پژوهشگربا مقاله Hindex بالای15 سال 95

  • آقای دکتر علی صمدی کوچکسرایی عضو مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه بالاترین تعداد مقاله درسال95

  • خانم دکتربیتا مهروی عضو  هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دریافت جایزه گروه فناوری برتر  در سال95


دفعات مشاهده: 2861 بار   |   دفعات چاپ: 276 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر