دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کنگره ها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
عنوان زمان برگزاری
کنگره اعتیاد 1386
کنگره اعتیاد 1387
کنگره اعتیاد 1388
کنگره یکروزه بیولوژی اعتیاد خرداد ماه 1389
کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد تیر ماه 1390
کنگره و کارگاه سالیانه سلول های بنیادی عصبی آبان ماه 1390
کنگره پایه های زیستی اعتیاد خرداد و تیر ماه 1391
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی آبان ماه 1391
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران اردیبهشت ماه 1392
کنگره سالیانه دانش اعتیاد شهریور ماه 1392
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی آذر ماه 1392
کنگره اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده شهریور ماه 1393
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی آبان ماه 1393
کنگره دانش اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده شهریور ماه 1394
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی ایران آبان ماه 1394
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دی ماه 1394
کنگره بین المللی دانش اعتیاد شهریورماه 1395
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران مهر ماه 1395
کنگره علوم اعصاب پایه وبالینی آذرماه 1395
کنگره بین المللی دانش اعتیاد شهریورماه 1396
کنگره علوم اعصاب پایه وبالینی آذرماه 1396
کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران آبان ماه 1397
کنگره علوم اعصاب پایه وبالینی آذرماه 1397
کنگره بین المللی دانش اعتیاد شهریورماه 1397
کنگره علوم اعصاب پایه وبالینی آذرماه 1397
کنگره بین المللی دانش اعتیاد مردادماه 1398

دفعات مشاهده: 2460 بار   |   دفعات چاپ: 259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر