دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/4 | 
نام و نام خانوادگی         رتبه علمی گروه     دانشکده   پست الکترونیکی      رزومه
دکتر محمد تقی جغتایی استاد آناتومی پزشکی mt.joghataeiyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=Lgw_24wAAAAJ&hl=en
دکتر منصوره سلیمانی  دانشیار آناتومی پزشکی  mansourehsoleimani https://scholar.google.com/citations?user=HqVrzb4AAAAJ&hl=en
دکتر لادن حسینی گوهری استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی​ lhgoharigmail.com
دکتر فرشته گلاب استادیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی Frgolyahoo.com
دکترفریبا کریم زاده استادیار  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی​ Fariba_karimzadeyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=A7QRiqwAAAAJ&hl=en
محمود براتی استادیار بیوتکنولوژی پیراپزشکی mahmood.baratigmail .com https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=mahmoodbarati&btnG=
دکترفائزه فقیهی استادیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی Faeze Faghihi yahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=4GFZwQYAAAAJ&hl=fa
دکترشیما توکل استادیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی​ tavakol.shiums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=lLJmhvEAAAAJ&hl=en
 دکترکاظم موسوی زاده استاد علوم پایه  بهداشت mousavikgmail.com https://scholar.google.com/citations?user=xRs_qk8AAAAJ&hl=fa
دکتر مجید صفا دانشیار هماتولوژی پیراپزشکی majid.safayahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=Kq2HpcQAAAAJ&hl=fa
دکتر زهرا مجد دانشیار پاتولوژِی پزشکی Zahra.madjdyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=BdY5acMAAAAJ&hl=en
دکتر نادر تاجیک دانشیار ایمونولوژی پزشکی nadertajikyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=xDBejUAAAAAJ&hl=en
دکتر محمد مراد فرج اللهی استاد بیوتکنولوژِی پیراپزشکی mfarajoltums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=VJcNGosAAAAJ&hl=en
دکتر فرهاد ذاکر  استاد  هماتولوژی پیراپزشکی farhadz20yahoo.co.uk https://scholar.google.com/citations?user=wx7yuRsAAAAJ&hl=en
دکتر معصومه زحمتکشان استادیار نانوفناوری پزشکی zahmatkeshanmygmail.com
دکتر سمیده خویی  دانشیار فیزیک پزشکی پزشکی  khoei.siums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=EO6x1NcAAAAJ&hl=en
دکتر محمد نجفی دانشیار بیوشیمی پزشکی nbsmmsbngmail.com https://scholar.google.com/citations?user=7cUZJlsAAAAJ&hl=en
 دکترمهدی مهدی زاده استاد آناتومی پزشکی mehdizadehmiums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=K7l6FkEAAAAJ&hl=en
دکتر مرتضی کروجی دانشیار آناتومی پزشکی korujiiums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=9FGkVAYAAAAJ&hl=en
دکتر علی صمدی کوچکسرائی استاد بیوتکنولوژی پیراپزشکی Ali.samadiiums.ac.ir https://scholar.google.co.uk/citations?user=30gadHcAAAAJ&hl=en
دکتر نیکبخت دانشیار فیزیولوژی پزشکی farnazinikbakhtyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=vhMUSTYAAAAJ&hl=en
دکتر علی نشاسته ریز استاد رادیولوژِی پیراپزشکی Neshastehriz yahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=EDN399MAAAAJ&hl=en
دکتررضا شیرازی آناتومی پزشکی  shirazi1rezayahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=KKqMTrsAAAAJ&hl=en
دکتر علی محمد شریفی  استاد فارماکولوژی پزشکی sharifalimyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=1hQHuK8AAAAJ&hl=en
دکترفاطمه مرادی استادیار آناتومی پزشکی f7moradi gmail.com https://scholar.google.com/citations?user=PPyxc1wAAAAJ&hl=en
دکتر ملیحه نوبخت استاد آناتومی پزشکی n.bakht.miums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=8qMLRnkAAAAJ&hl=fa
دکتر رضا نکوئیان استادیار بیوتکنولوژِی پیراپزشکی rnekouiangmail.com https://scholar.google.com/citations?user=CnYpDXAAAAAJ&hl=en
دکتر مهدی مقتدایی استادیار پزشکی https://scholar.google.com/citations?user=HoU-sAcAAAAJ&hl=en

دکتر فرشته  مهرآیین

دانشیار آناتومی پزشکی femehrayahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=WsJKphwAAAAJ&hl=fa
دکتر داود احمدوند استادیار بیوتکنولوژی پیراپزشکی d.ahmadvandhotmail.com https://scholar.google.com/citations?user=UTB0034AAAAJ&hl=en
دکتر حمیدرضا عسگری استادیار آناتومی پزشکی hamidreza asgari99gmail.com https://scholar.google.com/citations?user=tp-Q_lQAAAAJ&hl=en
دکتر مهرداد روغنی استادیار پزشکی https://scholar.google.com/citations?user=eTVcjloAAAAJ&hl=en
دکتر مسعود مهرپور دانشیار  mehrpryahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=9GuQlCMAAAAJ&hl=fa
دکتر سید بهنام الدین جامعی استاد علوم پایه پیراپزشکی

behnamjameieiums.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=b6KaTMcAAAAJ&hl=en
دکتر مهرداد بختیاری استادیار آناتومی پزشکی mehr_bakhtiyariyahoo.com
 دکترگلاره وهاب زاده استادیار فارماکولوژی پزشکی gelareh.vabzadehgmail.com https://scholar.google.com/citations?user=7BWr9-4AAAAJ&hl=en
 دکترهما رسولی دانشیار آناتومی پزشکی rasooli.hiums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=UjVSuOcAAAAJ&hl=en
 دکترمینو شهیدی استادیار هماتولوژی پیراپزشکی shahidi.miums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=-AM5ImQAAAAJ&hl=en
دکتر خدیجه اشتری استادیار نانوفناوری فناوری Ashtari.kiums.ac.ir https://scholar.google.com/citations?user=0jBDFV0AAAAJ&hl=en
دکتر بیتا مهروی استادیار نانوفناوری فناوری bmehraviyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=iyrekCIAAAAJ&hl=fa
دکتر مهرداد افتخار استادیار پزشکی mehrdad.eftekhargmail.com https://scholar.google.com/citations?user=zRuYjZYAAAAJ&hl=en
دکتر بابک بهنام استادیار پزشکی  ژنتیک b_behnamyahoo.com https://scholar.google.com/citations?user=-ZTOidAAAAAJ&hl=en


 

دفعات مشاهده: 7718 بار   |   دفعات چاپ: 408 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر