مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی- هیئت علمی
هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر نادر تاجیک

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی

گروه: ایمونولوژی

تلفن :86703282

پست الکترونیک :nadertajik@yahoo.com

رزومه : ./files/cmrc/files/Dr._Tajik_short_CV_(4)(1).docx

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی:
http://edc.iums.ac.ir/find.php?item=80.2264.50781.fa
برگشت به اصل مطلب