دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 930 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: بازدید ستاد نانو ریاست جمهوری از مر کز تحقیقات سلولی و مولکولی - ۱۳۹۶/۳/۲۶ -
:: قابل توجه اساتید، همکاران و دانشجویان گرامی - ۱۳۹۶/۲/۱۰ -
:: بازدید ارزشیابی کیفی از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: در روز جشن پژوهش، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه ایران افتخارات ذیل را کسب نمود - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: بازدید هیئت اعزامی کشور بلاروس از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی - ۱۳۹۵/۹/۲۱ -
:: ثبت اختراع مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۵/۲۶ -