عنوان فارسي

مجري اول

 

     طرح تحقيقاتي به شماره ۹۴-۰۵-۱۱۷-۲۶۱۷۸ با عنوان بررسی ارتباط تغییرات ریزساختاری مغز از طریق روش تصویربرداری تانسور پخش با میزان شاخص های اختلالات زبان,حرکت,اجتماعی,اضطراب,توجه,حافظه در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم 3-11 ساله

دکترمحمد تقی جغتایی

 

       طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۲-۱۱۷-۲۶۱۲۰ با عنوان مطالعه اثرات محافظتی کاپتوپریل و والزارتان بر عملکرد حافظه و بیان ژن فاکتورBax و

Bcl-2مغز در مدل تجربی آلزایمر در موش صحرایی

 

دکترگلاره وهاب زاده

طرح تحقيقاتي به شماره ۹۴-۰۲-۱۱-۲۵۷۵۰ با عنوان تهیه و تعیین خصوصیات نقاط کوانتومی کونجوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال Rituximab علیه تومور مارکر CD20 جهت تشخیص لنفومای غیر هوچکین در محیط in vitro

 دکتر داود

احمد وند

 طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۴-۱۱-۲۶۴۷۷ با عنوان مطالعه ارتباط سطح هیستامین سرم با بیان ژنهایPLAU وVTN مونوسیتی و پیش بینی یکی از میرهای درگیر در بیماران باRestenosis عروق کرونر

 دکترمحمد نجفی

     طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۳-۱۱۷-۲۶۴۶۵ با عنوان مقایسه توان تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از کوریون انسان و خون بند ناف

 به سلول های شبه میوبلاست در سیستم کشت دوبعدی

 دکتر فائزه فقیهی

   طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۳-۱۱۷-۲۶۴۶۲ با عنوان بررسی تجمع هدفمند میتوکندریایی نانوذرات گلیکوزیله در موش نژاد ویستار

دکتر خدیجه اشتری 

طرح تحقيقاتي به شماره ۹۴-۰۳-۱۱۷-۲۶۴۴۵ با عنوان بررسی تغییرات گیرنده ErbB4 در تشنجات تونیک-کلونیک القا شده با پنتیلن تترازول

 دکتر فریبا

کریم زاده

    طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۴-۱۱۷-۲۶۹۰۶ با عنوان بررسی آثار سایتوتوکسیک هایپرترمیا و نانو اکسید گرافن با پوشش

پلیمری کیتوزان/ پلی کاپرولاکتون حاوی داروی 5-فلوئورویوراسیل برسلول های سرطان کولونCT26 در موشBALB/c

دکتر سمیده خوئی

طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۴-۱۱۷-۲۶۸۷۰ با عنوان ارزیابی اثرعصاره ی گیاه بادام کوهی وC-پپتید بر الگوی بیان پروتئین های لاین سلولیC2C12 موشی از

طریق آنالیز محتوای پروتئومی آن

دکتر محمد مراد فرج اللهی

طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۵-۱۱۷-۲۷۵۲۴ با عنوان بررسی پروفایل ژنومی اندومتر در اثر هم کشتی با جنین و اسپرم در مدلin vivo وin vitro و بررسی

تغییرات ژنومی اندومتر در اثر تجویز داروی کلومیفن سیترات لود شده با لیپوزوم

دکتر مهدی مهدی زاده

طرح تحقيقاتي به شماره۹۴-۰۵-۱۱۷-۲۷۳۶۳ با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر دو داروی رزوراترول(Resveratrol)و سیلیمارین(Silymarin)برسیکل

سلولی و مهار التهاب در فیبروبلاست-های لثه انسانی قبل و بعد از مواجهه باLPSو هیستامین

 دکترمینو شهیدی

دانشگاه علوم پزشکی ایراننقشه سايتenglish

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright © 2013    http://cmrc.iums.ac.ir   All rights reserved.